DZIESIĘĆ REGUŁ POSTĘPOWANIA CHAN HEUNGA

               Zasady postępowania zostały ustalone przez założyciela stylu – Chan Heunga w czasie gdy systematyzował on swoją wiedzę i tworzył styl Choy Lee Fut. Dotyczą one wszystkich praktykujących Choy Lee Fut, niezależnie od szkoły, kraju, czy też przynależności do danego Sifu.

Poprzez te zasady Chan Heung zamierzał wpoić wszystkim ćwiczącym Choy Lee Fut, zarówno w jego czasach, jak i w przyszłości, Kodeks Moralny Wu De ( Mo Duc ), z którego bezpośrednio się wywodzą.

Poniżej znajduje się tłumaczenie z poetyckiego i wieloznacznego języka chińskiego i wiele z pojęć jest trudno dokładnie przenieść na język polski.

10 REGUŁ CHAN HEUNGA

  1. Ćwicz Choy Lee Fut codziennie, nie łam tej zasady bez ważnego powodu.
  2. Powinieneś ćwiczyć nie tylko by doskonalić swoje umiejętności walki i sprawność ciała, ale również by rozwijać dobre i cierpliwe serce.
  3. Nigdy nie używaj swych umiejętności niesprawiedliwie lub by kogoś uszkodzić.
  4. Okazuj najwyższy szacunek swym nauczycielom i starszeństwu.
  5. Okazuj szacunek swym współćwiczącym poprzez zaufanie, przyjaźń i szczerość. Nigdy nie narzucaj im swojej woli.
  6. Nigdy nie walcz ze swymi braćmi CLF. By temu zapobiec w sytuacji problemowej użyj znaku pazurami tygrysa jako sygnału, że praktykujemy CLF.
  7. Nie pij alkoholu i nie jedz mięsa w nadmiernej ilości. Alkohol odbiera kontrolę, a mięso spowalnia ciało. Przyjmowanie obu w nadmiarze może uszkodzić ciało i ducha.
  8. Nie pokazuj innym swych umiejętności bez rozwagi. Może to przynieść problemy tobie i innym. Dopiero gdy ocenisz, że dana osoba ma dobrą naturę, wtedy możesz przekazać wiedzę.
  9. Nigdy nie nadużywaj swych umiejętności by wywyższać się ponad innych, to przynosi tylko kłopoty. Ćwicz Kung Fu by zbudować silne podstawy w swym ciele. Ćwicz codziennie, cokolwiek by się nie zdarzyło.
  10. Założyciel życzył sobie by wszystkie powyższe reguły były przestrzegane. Zatem nie spełnianie ich jest wykroczeniem przeciwko niemu. Jeśli nie możesz przestrzegać tych reguł, możesz odejść. Jeśli je złamiesz, wtedy twój Sifu zadecyduje o twoim statusie w Szkole.