LUOHAN QIGONG

Qigong jest systemem oddechowo – ruchowym

wywodzącym się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Łączy on łagodny ruch ciała, lub przyjmowanie

statycznych pozycji z rozluźnieniem, koncentracją

umysłu i prawidłowym oddychaniem.

Qigong oznacza dosłownie, ćwiczenie energii witalnej. Celem tej metody jest gromadzenie energii wewnętrznej człowieka i zapewnienie jej harmonijnego przepływu. Postawą Tradycyjnej Medycyny Chińskiej jest założenie że energia wewnętrzna (nazywana przez chińczyków Qi – czyt. Czi) przenika całe ciało i otaczające je środowisko. Zdrowie to harmonijny przepływ Qi. Przepływ ten możliwy jest dzięki ciągłemu procesowi oddziaływań między dwoma biegunami Qi zwanymi – Yin i Yang. Koncepcja ta posłużyła starożytnym chińczykom do stworzenia metod uzdrawiania wielu chorób poprzez stworzenie równowagi tych dwóch biegunów zgodnie z teorią że istota ludzka stanowi jedność ze wszechświatem.

 

        Współcześni, zachodni lekarze również doceniają wartość ćwiczeń fizyczno – oddechowych. Qigong jest bowiem rodzajem psychosomatycznego treningu, który powoduje poprawę samopoczucia poprzez rozluźnienie i delikatne gimnastykowanie mięśni i ścięgien. Połączenie prawidłowego, świadomego oddychania wraz z mentalnym i fizycznym rozluźnieniem oraz łagodnym ruchem, który stopniowo wzmacnia ciało i poprawia sylwetkę, daje znakomite efekty zdrowotne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Luohan Qigong stanowi też wspaniałe przeżycie estetyczne, zwiększa poczucie ładu i harmonii. Badania naukowe wykazują bezpośrednie oddziaływanie stanu emocjonalnego na aktywność fizjologiczną organizmu. Nadmierne napięcie psychiczne, stany depresji prowadzą do zaburzenia prawidłowych funkcji fizjologicznych, a w dalszej kolejności do powstania szeregu chorób tzw. cywilizacyjnych.

Luohan Qigong był systemem przekazywanym przez ostatnie 150 lat, z pokolenia na pokolenie wewnątrz rodziny Chen. Dopiero dzięki dr Chen Yong Fa, współczesnemu spadkobiercy systemu Luohan Qigong mamy możliwość poznania tych wspaniałych ćwiczeń przynoszących zdrowie i sprawność fizyczną.

Od ponad trzydziestu lat, od roku 1987, jego uczniem z zakresu sztuk walki, ćwiczeń zdrowotnych jak i Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, jest Sifu Tomasz Chabowski prowadzący Szkołę Sztuk Walki Kung Fu „Lung”, w której nauczany jest system Luohan Qigong.

Tomasz Chabowski jest jednym z dwunastu, na całym świecie, bezpośrednich uczniów Mistrza Chen Yong Fa posiadających tytuł Dragon Disciple Master. W roku 2013 ukończył Luohan Qigong International College w Chinach i posiada tytuł Międzynarodowego Mistrza systemu Luohan Qigong.

Tomasz Chabowski jest również dyplomowanym Naturopatą ze stopniem Mistrzowskim i od roku 2016 prowadzi Gabinet Terapeutyczny TMC w Wieliczce, gdzie wykorzystuje wiedzę medyczną rodziny Chen, jak i zdobytą na licznych kursach Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie.

Korzyści z uprawiania Luohan Qigong:

– wzmacnianie sił odpornościowych organizmu; 
– polepszenie pracy układu krążeniowo-oddechowego;
– powiększenie pojemności płuc;

– polepszenie koncentracji i sprawności procesów  

  myślowych;
– polepszenie pamięci;
– opóźnienie procesów starzenia się;
– przywracanie równowagi energetycznej w organizmie;
– rehabilitacja urazów i schorzeń układu mięśniowo-

  kostnego;
– korygowanie wad postawy;
– zmniejszenie poczucia stresu i zmęczenia;
– polepszenie samopoczucia.