Mistrz Chen Yong Fa

Mistrz Chen Yong Fa

陈永

Dr Chen Yong Fa (piąte pokolenie spadkobierców Choy Lee Fut) jest jednym z najwybitniejszych współcześnie żyjących wielkich mistrzów kung fu.  Jest pierworodnym synem Chan Wan Hon, pra pra wnukiem założyciela stylu Chan Heunga i spadkobiercą całej wiedzy najbogatszego i najbardziej wszechstronnego systemu kung fu – Choy Lee Fut oraz systemu Shaolin Luohan Qigong (wchodzącego w skład Choy Lee Fut).

Od roku 1954 dziadek Mistrza Chan Yiu Chi rozpoczął nauczanie wnuka. Dziadek widząc, że jego wnuk jest słaby i chorowity rozpoczął jego szkolenie od ćwiczeń wewnętrznych Luohan Qigong. Ćwiczenia te wzmocniły chłopca do tego stopnia, że od tej pory praktycznie nie choruje. Chen Yong Fa zdobywał kolejne tajniki rodzinnego przekazu systemu Choy Lee Fut poprzez qigong, kung fu aż do tradycyjnej medycyny chińskiej. Po śmierci Chan Yiu Chi, Chen Yong Fa kontynuował naukę u swojego ojca Chan Wan Hon, u którego ukończył szkolenie, osiągając najwyższy stopień wtajemniczenia w Qigong i kung fu.

W późniejszym okresie ukończył studia medyczne  w Kantonie  (Guangzhou) i został praktykującym lekarzem studiującym tradycyjną chińską medycynę i specjalistą w nastawianiu kości; wykorzystuje wiedzę medyczną przekazaną przez kolejnych spadkobierców systemu.

W latach siedemdziesiątych Howard Choy, student Mistrza Li Yu Ling ( uczeń Chan Yiu Chi), udał się do Chin w poszukiwaniu potomków Chan Heunga. Tam poznał Chan Wan Hon i ćwiczył pod jego okiem, któremu pomagał Chan Yong Fa. Dzięki temu spotkaniu, Howard Choy został poproszony przez Chan Wan Hon o pomoc w emigracji Chan Yong Fa do Australii. Miało to pomóc rozprzestrzenić tradycję rodziny Chen na cały świat.

Od 1983 roku Chen Yong Fa mieszka w Sydney (Australia), gdzie prowadzi, cieszącą się ogromnym powodzeniem, klinikę tradycyjnej chińskiej medycyny. Kieruje Światową Organizacją Choy Lee Fut rodziny Chen oraz Światowym Centrum Luohan Qigong.Dbając o prawidłowy przekaz sprawuje pieczę nad nauczaniem i dzieli się doświadczeniami z innymi ludźmi na całym świecie. W jego rękach znajdują się manuskrypty opisujące wszystkie formy, techniki walki, qigong, wiedzę medyczną i feng shui, napisane przez kolejnych spadkobierców systemu. Do połowy lat 80-tych pełny system ćwiczyli jedynie najbliżsi członkowie rodziny Chen. On jako pierwszy otworzył nauczanie oryginalnego przekazu rodzinnego dla osób spoza rodziny.

W roku 1987 Mistrz Chen Yong Fa został zaproszony na serię seminariów do Europy. W roku 1989 prowadzi pierwsze seminarium w Polsce. 1996 to rok, w którym otwiera organizację Wing Sing Tong, do której przyjmuje najbardziej zaawansowanych uczniów z całego świata. Wielki Mistrz  stoi obecnie  na czele Światowej Organizacji Wing Sing Tong Choy Lee Fut rodziny Chen. Prowadzi nauczenie  Kung Fu Choy Lee Fut oraz Luohan Qigong  Chen Family w wielu krajach na wszystkich kontynentach.  Regularnie organizuje specjalistyczne szkolenia  dla instruktorów z Choy Lee Fut i Luohan Qigong w Chinach, w miejscu narodzin stylu lub w Kwaterze Głównej światowej organizacji – w Sydney.  Zadaniem  obecnego spadkobiercy oraz jego zaufanych mistrzów Wing Sing Tong jest propagowanie i rozpowszechnianie prawdziwego, autentycznego Choy Lee Fut Kung Fu, przy zachowaniu tradycji oraz rodzinnego charakteru przekazywaniu wiedzy.