Choy Lee Fut

Choy Lee Fut

Twórcą systemu Choy Lee Fut jest wybitny mistrz Chan Heung. Nauczycielami Chan Heunga byli: jego wujek Chan Yuen Wu, wybitny mistrz Lee Yau San oraz mnich Choy Fook z południowego klasztoru Shaolin w powincji Fukien. Uczniem Choy Fooka, Chan Heung był przez dwanaście lat i pod jego okiem osiągnął wybitne umiejętności. Poświęcił on ponad 30 lat swojego życia na połączenie swoich umiejętności w jeden styl. Styl ten jest jednym z najbogatszych i najlepiej usystematyzowanych stylów kung fu. Oferuje skuteczne techniki walki w każdym dystansie. Lecz nie tylko. To także etyka, kontrola ciała, oddechu i umysłu. Choy Lee Fut to ponad dwieście form, w tym także z tradycyjną chińską bronią m.in.: włócznią, halabardą, mieczem, szablą czy też wachlarzem.

 Najstarszy syn Chan Heunga – Chan Koon Pak został spadkobiercą stylu. On z kolei przekazał całą swoją wiedzę swojemu najstarszemu synowi. W ten sposób wiedza ta dotarła do naszych czasów. Czwartym z kolei spadkobiercą Chan Heunga, a piątym pokoleniem stylu Choy Lee Fut jest mistrz dr Chen Yong Fa ( Chan Wing Fa – w dialekcie kantońskim ).

Chen Yong Fa zaczął pobierać nauki od swego dziadka Chan Yiu Chi w wieku czterech lat. Dziadek widząc, że jego wnuk jest słaby i chorowity rozpoczął jego szkolenie od ćwiczeń wewnętrznych Luohan Qigong. Ćwiczenia te wzmocniły chłopca do tego stopnia, że od tej pory praktycznie nie choruje. Chen Yong Fa zdobywał kolejne tajniki rodzinnego przekazu systemu Choy Lee Fut poprzez qigong, kung fu aż do tradycyjnej medycyny chińskiej. Po śmierci Chan Yiu Chi, Chen Yong Fa kontynuował naukę u swojego ojca Chan Wan Hon, u którego ukończył szkolenie. Kultywowanie tradycji przodków spoczęło teraz na jego barkach.

 Mistrz Chen Yong Fa, spadkobierca Chen Family Choy Lee Fut, Piątego pokolenia WING SING TONG, jest pierwszym mistrzem z generacji, który otworzył organizację Wing Sing Tong również dla uczniów z poza rodziny. Dbając o prawidłowy przekaz sprawuje pieczę nad nauczaniem i za każdym razem wybór danej osoby jest dokonany przez samego Mistrza, po latach obserwacji postępów w sztuce walki, ale nie tylko. Prawość, lojalność, prawidłowa postawa moralna są równie ważne.

 Do elitarnej grupy Mistrzów Wing Sing Tong należy Sifu Tomasz Chabowski (wielokrotny Mistrz Polski, Mistrz Europy, Mistrz USA, zdobywca Pucharu Afryki, Mistrz Świata) który prowadzi Szkołę Sztuk Walki Kung Fu Lung. Na I Światowym Szkoleniu Choy Lee Fut ( w 2001 roku ), w miejscu narodzin stylu, W Chinach, w wiosce King Mui, Tomasz Chabowski dostąpił zaszczytu przyjęcia do wąskiej grupy Mistrzów Wing Sing Tong i nadania tytułu „Sifu” co w tradycji chińskiej oznacza ”mistrz-ojciec-nauczyciel”. Dziesięć lat później w 2011 roku na szkoleniu dla najbliższych uczniów Mistrza Chen Yong Fa w Sydney, Sifu Tomasz Chabowski został awansowany na Międzynarodowego Mistrza Wing Sing Tong.