Sifu

Sifu Tomasz Chabowski

Chińskimi sztukami walki zajmuje się od 1987 roku. Jest uznanym mistrzem systemu Choy Lee Fut i Luohan Qigong. Od roku 1989 rozpoczyna karierę sportową. Z powodzeniem startował w konkurencjach form (taolu) jak i walk pełno kontaktowych. Jest jednym z najbardziej utytułowanych zawodników kung fu / wushu w Polsce, wielokrotnym Mistrzem Polski, trzykrotnym Mistrzem Europy, Mistrzem Stanów Zjednoczonych, zdobywcą Pucharu Afryki, Mistrzem Świata. 
             Swoje umiejętności doskonalił pod okiem Mistrza Grzegorza Ciembroniewicza, Sifu Gaspara Garcii, Sifu Marka Whelana oraz Wielkiego Mistrza Chen Yong Fa spadkobiercy systemu Choy Lee Fut. W roku 2001, w Chinach, podczas I Światowego Szkolenia Choy Lee Fut w wiosce King Mui (miejscu narodzin Choy Lee Fut), zaliczył egzamin na I stopień mistrzowski – National Master oraz uzyskał tytuł Sifu. W chińskiej tradycji oznacza on: mistrz-ojciec-nauczyciel. W roku 2011 podczas szkolenia dla najbliższych uczniów Mistrza Chen Yong Fa, w Sydney uzyskał II stopień mistrzowski – International Master. Natomiast w roku 2013 dostąpił zaszczytu przejścia ceremonii przyjęcia na „ucznia zamkniętych drzwi” Wielkiego Mistrza Chen Yong Fa. W sierpniu 2018 roku awansowany na tytuł Fire Dragon Disciple Master zostaje jednym z najbliższych uczniów Mistrza.

  W roku 1993 założył oddział Polskiego Stowarzyszenia Sztuk Walki Choy Lee Fut w Wieliczce, od roku 2000 oddział ten został przekształcony w Szkołę Sztuk Walki Kung Fu „Lung”. Trzy lata później do realizacji typowo sportowych zadań z jego inicjatywy powołany został Młodzieżowy Klub Sportowy Kung Fu (MKS Kung Fu), w którym Tomasz Chabowski pełni funkcję prezesa. Klub organizuje również szereg imprez promujących sztuki walki oraz kulturę dalekiego wschodu. 

Pod okiem Tomasza Chabowskiego kształtowane jest nowe pokolenie instruktorów. W tej chwili Szkoła posiada sześciu instruktorów Hung Sing Gwoon Choy Lee Fut oraz ośmiu instruktorów sportu Wushu. Wszyscy instruktorzy Szkoły Lung posiadają odpowiedni poziom oraz uprawnienia Ministra Sportu. 

Dorobek Tomasza Chabowskiego przekłada się na osiągnięcia jego podopiecznych. Tylko w sezonie 2011/12 mogą poszczycić się zdobyciem 167 medali na zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Wychowankami Tomasza Chabowskiego są m.in.:
Patryk Szlęk – Mistrz Świata oraz Mistrz Europy;
Sandra Jędrzejowska – Wicemistrzyni Świata;
Paweł Bochenek – Mistrz Europy;
Agnieszka Gaczoł – Wicemistrzyni Europy;
Robert Krawczyk – Wicemistrz Europy;
Krzysztof Wołek – Wicemistrz Świata;
Karol Bromblik – wielokrotny Mistrz Polski;
Anna Surówka – wielokrotna Mistrzyni Polsk

 W latach 2010 – 2013 Tomasz Chabowski powołany był przez Polski Związek Wushu na stanowisko trenera reprezentacji Polski, pod jego kierownictwem polskie Wushu odniosło jeden z największych jak dotąd sukcesów przywożąc z Mistrzostw Świata 23 medale ( trzy z nich wywalczyli wieliczanie ), a z Mistrzostw Europy 24 medale ( dwa z nich dla wieliczan ). Za te sukcesy nagradzany był przez Ministra Sportu i Turystyki.  

Tomasz Chabowski jest również wysokiej klasy międzynarodowym sędzią IWUF (International Wushu Federation), EWUF (European Wushu Federation) jak i PZWS (Polskiego Związku Wushu). Zasiadał w komisji sędziowskiej Mistrzostw Europy jak i Mistrzostw Świata, wielokrotnie pełnił funkcję sędziego głównego konkurencji walk sanda na Mistrzostwach Polski i Pucharze Polski.